KALENDER PENDIDIKAN HUFFAZH ONLINE

PROGRAM JUZ 1

KETERANGAN :

KETERANGAN :

16/01                   : Pembukaan Program

17-18/01              : Pembagian Kelompok,Juknis,Tatib Dll

19/01                   : Setoran Perdana

15/02                   : Last Bulan 1

16/02                   : Start Bulan 2

16/03                   : Last Bulan 2

17/03                   : Start Bulan 3

13/04                   : Last Bulan 3

14/04                   : Start Bilan 4

28/05                   : Last Bulan 4

29/05                   : Start Bulan 5

25/06                   : Last Bulan 5

26/06                   : Start Bulan 6

26/07                   : Last Bulan 6

27/07-05/08         : Registrasi Go Mutqin Juz 29 – 1

06-09/08              : Meeting Mentor

10-11/08              : Grouping Dll

13/08                   : Setoran Perdana 

Menjadi wadah para huffazh yang ingin ziyadah dan muroja’ah.

Copyright © 2020 Huffazh Online